Agenda og Forretningsorden

Skotøjsæsken

Agenda til den årlige generalforsamling


  • 1.Valg af dirigent
  • 2.Bestyrelsens beretning
  • 3. nye indkommende punkter
  • 4.Valg af bestyrelse
  • 5.Ungdomsudvalgets beretning
  • 6.Valg af ungdomsudvalg
  • 7.Fremtidens skovture
  • 8.Eventuelt

Forretningsorden


§ 1 Festen begynder ved begyndelsen, og varer så længe det er lyst nok til, at enhver kan finde hjem.
§ 2 Bestyrelsen har altid ret.
§ 3 Sammenkrølning af TOMME dåser, må ikke finde sted under seriøse indlæg. (Gammelt: Raslen med madpapir og klirren med TOMME flasker).
§ 4 Husk at lægge klingende mønt i kassen, for genstande der skal konsumeres. Byd eventuelt andre på en lille én. Kapsler fra konsumerede genstande skal lægges ved egen plads – naboen har rigeligt).
§ 5 Medlemmer af skovtursforeningen er forpligtet til, ofte, at komme med forslag til sange. (Gammelt: Ved alle togpassager rejser man sig op, råber SKÅL og drikker ud).
§ 6 Der kan højst tilstås hver taler 2 minutter, og kun én ad gangen.
§ 7 Hvert indlæg skal efterfølges af en skål.
§ 8 Alle beslutninger træffes ved håndsoprækning og simpelt flertal.

OBS: Overtrædelse af ovennævnte paragraffer medfører fast markplads ved rundbolden.